Καρύδια Ολόκληρα
Τιμή κιλού 5,80 €

Καρύδια Γαλλίας
Επιλέξτε

καρύδια φλοιού ΗΠΑ Chandler Jumbo 2019 Fresno California