Αμμωνία
Τιμή κιλού 4,00 €

Επιλέξτε Βάρος

Η αμμωνία είναι η χημική ένωση αζώτου και υδρογόνου. Χρησιμοποιείται στην μαγειρική, στην φαρμακευτική, στην χημεία, στην ιατρική, σε λιπάσματα.