Αρμαθιά Πιπεριάς
Τιμή τεμαχίου 6,80 €

Αρμαθιά πιπεριάς
Επιλέξτε

Αρμαθιά πιπεριές, χρησιμοποιείτε και ως διακοσμητικό.