Μελισσοκέρι Σε Πλάκα

(σημείωση : το βάρος θα είναι κατά προσέγγιση του επιθυμητού)